vragen aan cvte

Gebruik bij voorkeur INTERNET EXPLORER of EDGE. In andere browsers loopt het niet altijd lekker. Bekijk of er al een bericht geplaatst is over de examenvraag waarover je iets wilt opmerken of vragen. Als jouw bijdrage aansluit bij het eerdere bericht, plaats het dan als antwoord op dat bericht. Is het echt een ander deelonderwerp, maak dan een nieuw bericht en vermeld het vraagnummer en de kern van je bericht in het onderwerp.
Plaats reactie
Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vragen aan cvte

Bericht door Yke Schotanus » 26-05-2018 16:19

Vandaag heb ik onderstaande brief aan het CvTE gestuurd.

Geacht College,

Naar aanleiding van het vwo-examen Nederlands 2018 wil ik u een paar antwoorden voorleggen die volgens de examenvergadering van Levende Talen zo afwijkend zijn van het antwoordmodel dat er een aanvulling nodig is om ze goed te keuren. Een beroep op artikel 3.3 kan ook werken, maar de ervaring leert dat een beroep op artikel 3.3 nooit geaccepteerd wordt als er een substantieel aantal leerlingen bij betrokken is. ‘we kunnen dit niet goed rekenen, want dan ontstaat er ongelijkheid’.
Het gaat om het volgende:
Vraag 17:
Diverse leerlingen antwoorden: omdat ander universiteiten die filosofie aanbieden daar ook geen complete faculteit voor draaiende houden.
Dit is een fundamenteel nieuw antwoord. Het wordt in de tekst direct verbonden aan het argument dat er in de omgeving van Rotterdam zeven andere opties zijn om filosofie te studeren, maar is daar geen uitwerking van.
Je kunt elders terecht is een totaal ander antwoord dan: je hebt geen faculteit nodig om filosofie aan te kunnen bieden.
Ik stel dan ook voor dat u in een aanvulling op het correctievoorschrift aangeeft dat dit een goed alternatief is.
Vraag 28
Zoals u reeds van andere briefschrijvers gehoord heeft, zijn veel collegae van mening dat een goed antwoord op deze vraag zo luidt:
Twee consequenties voor docenten zijn dat zij overtuigd moeten raken/worden/zijn van het feit dat intelligentie te ontwikkelen/niet aangeboren is, én dat zij die overtuiging ook uitdragen tegenover hun leerlingen. [of een andere parafrase van 62-68]
Het tweede deel van dit antwoord kan nog worden gezien als een parafrase van een van de antwoordopties uit het antwoordmodel , maar het eerste deel niet. Het CvtE heeft het achterwege laten van deze optie tot nu toe verdedigd door te stellen dat een consequentie een handeling moet zijn. Dit is mijns inziens volstrekt onredelijk. Als ik een leeg blaadje inlever aan het eind van mijn examen is de consequentie dat ik een 1 KRIJG. Als iemand mijn ogen uitsteekt, is de consequentie voor mij dat ik blind ben. Daar heeft allemaal niets met handelingen te maken. Een consequentie is een logisch gevolg, geen handeling. Zelfs als ze hadden geschreven ‘welke consequenties docenten zouden moeten trekken’, zouden ze er nog niet zijn. Van Dale hedendaags Nederlands geeft als definitie van ‘de consequenties trekken’: ‘de logische gevolgtrekkingen maken EN daarnaar handelen’. Ergo: zelfs in dat geval hoort ‘de overtuiging overnemen’ erbij. De examenmakers hadden pas een punt gehad als er had gestaan, ‘welke consequenties dat heeft voor het handelen van docenten’.
Daar komt bij dat blijkens de tekst handelingen als ‘de leerlingen veel laten oefenen’ geen zin hebben zonder dat de docent de juiste overtuiging heeft.
Daarom stel ik voor om een aanvulling op het antwoordmodel te maken waarin duidelijk wordt dat antwoorden die aangeven dat een van de consequenties van het onderzoek van Dweck voor docenten is dat ze (zich realiseren dat ze moeten zorgen) dat ze ervan overtuigd zijn/raken dat intelligentie te ontwikkelen is.
Vraag 35
Mijns inziens zijn er twee alternatieve opties:
- In tekstfragment 1 gaat men ervan uit dat talent bevorderd kan worden door bepaalde leerlingen een aparte behandeling als bijzonder talent te geven.
In de hoofdtekst gaat men ervan uit dat dit averechts werkt: het beperkt leerlingen juist als zij een dergelijk stempel krijgen.
- In tekstfragment 1 denkt men dat het bevorderen van talent toch niet bij iedereen in dezelfde mate mogelijk is, sommige leerlingen hebben een grotere (aangeboren) potentie/denkt men dat er leerlingen zijn met meer potentie die een aparte behandeling moeten krijgen. Volgens tekst 4 is inzet belangrijker dan potentie/aangeboren talent.
Beide antwoorden gaan over het bevorderen van talent en geven een duidelijk verschil in visie weer.

Ik stel voor dat u deze antwoordopties ook meeneemt in een aanvulling op het cv.
Vraag 21:
Er wordt gevraagd wat voor rol er wordt toegekend aan de geesteswetenschappen. Ik lees dat niet als een vraag over de omvang van de rol, maar over de aard ervan. Bij ‘bolletje 3’ worden echter geen antwoordopties gegeven die iets zeggen over de aard van de rol die de geesteswetenschappen in tekst 3 krijgen toebedeeld. Ik zou het daarom redelijk vinden als er een antwoordoptie wordt toegevoegd:
- De geesteswetenschappen krijgen pas zin als ze worden samengevoegd met andere studies/als ze opgaan in een brede bachelor/als ze zich actief verbinden met andere wetenschappen.
Ten slotte vraag 9
Ten slotte nog dit: het antwoordmodel bij vraag 9 heeft onder de collega’s tot de conclusie geleid dat het antwoord wel de heftigheid en de pijn van ‘radicaal snijden’ moet weergeven. Tal van mijns inziens goede antwoorden zouden daarom moeten worden afgekeurd:
‘al jaren worden er verschillende opleidingen geschrapt/rigoureus geschrapt’
Of
‘Er worden zonder beleid opleidingen wegbezuinigd’
Of
‘Al decennia lang heft men universitaire opleidingen op/sluit men opleidingen, zonder te bepalen welke opleidingen er minimaal moeten blijven.’
Hopelijk wilt u ook deze antwoordopties nog meenemen in een aanvulling op het cv.

Met vriendelijke groet,

Yke Schotanus

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Re: vragen aan cvte

Bericht door Christine Brackmann » 27-05-2018 10:26

Yke Schotanus schreef:Ten slotte vraag 9
Ten slotte nog dit: het antwoordmodel bij vraag 9 heeft onder de collega’s tot de conclusie geleid dat het antwoord wel de heftigheid en de pijn van ‘radicaal snijden’ moet weergeven. Tal van mijns inziens goede antwoorden zouden daarom moeten worden afgekeurd:
‘al jaren worden er verschillende opleidingen geschrapt/rigoureus geschrapt’
Of
‘Er worden zonder beleid opleidingen wegbezuinigd’
Of
‘Al decennia lang heft men universitaire opleidingen op/sluit men opleidingen, zonder te bepalen welke opleidingen er minimaal moeten blijven.’
Hoi Yke,
Volgens mij kun je deze antwoorden wél goedkeuren. In het LT-verslag staat bij vraag 9 als voorbeeld van een goed antwoord 'er wordt zwaar/al jarenlang bezuinigd op de geesteswetenschappen'. Jouw antwoorden lijken me voldoende alternatieven hiervan.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

Bericht door Yke Schotanus » 27-05-2018 14:17

Ha Christine, bedankt. Dat valt dan weer mee.

Overigens was ik niet helemaal tevreden met mijn brief en heb ik de tekst nog eens aangepast:

Geacht College,


Naar aanleiding van het vwo-examen Nederlands 2018 (waar ik in het algemeen zeer over te spreken ben) wil ik u een paar antwoorden voorleggen die volgens de examenvergadering van Levende Talen zo afwijkend zijn van het antwoordmodel dat er een aanvulling nodig is om ze goed te keuren. Een beroep op artikel 3.3 kan ook werken, maar de ervaring leert dat een beroep op artikel 3.3 zelden geaccepteerd wordt als er een substantieel aantal leerlingen bij betrokken is. ‘we kunnen dit niet goed rekenen, want dan ontstaat er ongelijkheid’.
Het gaat om het volgende:
Vraag 17:
Diverse leerlingen noemen als argument: ‘…. omdat andere universiteiten die filosofie aanbieden daar ook geen complete faculteit voor draaiende houden’.
Dit is een fundamenteel nieuw antwoord.
Het wordt in de tekst direct verbonden aan het argument dat er in de omgeving van Rotterdam zeven andere opties zijn om filosofie te studeren, maar is daar geen uitwerking van. ‘Je kunt elders terecht’ is een totaal ander antwoord dan: ‘je hebt geen faculteit nodig om filosofie aan te kunnen bieden’. Ook bij andere opties in het antwoordmodel sluit dit antwoord niet aan.
Ik stel dan ook voor dat u in een aanvulling op het correctievoorschrift aangeeft dat dit een goed alternatief is.
Vraag 28
Zoals u reeds van andere briefschrijvers gehoord heeft, zijn veel collegae van mening dat een goed antwoord op deze vraag zo luidt:
Twee consequenties voor docenten zijn dat zij
- overtuigd moeten raken/worden/zijn van het feit dat intelligentie te ontwikkelen/niet aangeboren is
- én dat zij die overtuiging ook uitdragen tegenover hun leerlingen. [of een andere parafrase van 62-68]
Het tweede deel van dit antwoord kan nog worden gezien als een parafrase van een van de antwoordopties uit het antwoordmodel , maar het eerste deel niet. Het CvtE heeft het achterwege laten van deze optie in het antwoordmodel tot nu toe verdedigd door te stellen dat een consequentie een handeling moet zijn. Dit is mijns inziens niet juist. Een consequentie is een logisch gevolg, geen handeling. Als ik een leeg blaadje inlever aan het eind van mijn examen is de consequentie dat ik een 1 KRIJG. Als iemand mijn ogen uitsteekt, is de consequentie voor mij dat ik blind ben. Daar heeft allemaal niets met handelingen te maken.
Zelfs als de examenmakers hadden geschreven ‘welke consequenties docenten zouden moeten trekken’, zouden ze er nog niet zijn. Van Dale hedendaags Nederlands geeft als definitie van ‘de consequenties trekken’: ‘de logische gevolgtrekkingen maken EN daarnaar handelen’. Ergo: zelfs in dat geval hoort ‘de overtuiging overnemen’ erbij. De examenmakers hadden pas een punt gehad als er had gestaan, ‘welke consequenties dat heeft voor het handelen van docenten’.
Daar komt bij dat blijkens de tekst handelingen als ‘de leerlingen veel laten oefenen’ geen zin hebben zonder dat de docent de juiste overtuiging heeft. Als hij onbewust de verkeerde overtuiging blijft uitstralen heeft oefenen geen effect.
Daarom stel ik voor om een aanvulling op het antwoordmodel te maken waarin duidelijk wordt dat antwoorden die aangeven dat een van de consequenties van het onderzoek van Dweck voor docenten is:
- (dat ze zich realiseren dat ze moeten zorgen) dat ze ervan overtuigd zijn/raken dat intelligentie te ontwikkelen is.
Vraag 35
Mijns inziens zijn er twee wezenlijk andere opties mogelijk dan de twee die in het antwoordmodel vermeld staan:
- In tekstfragment 1 gaat men ervan uit dat talent bevorderd kan worden door bepaalde leerlingen een aparte behandeling als bijzonder talent te geven/door leerlingen met bijzonder veel potentie apart te behandelen.
In de hoofdtekst gaat men ervan uit dat dit averechts werkt: het beperkt leerlingen juist als zij (al dan niet expliciet) een dergelijk stempel krijgen.
- In tekstfragment 1 denkt men dat het bevorderen van talent toch niet bij iedereen in dezelfde mate mogelijk is/vooral mogelijk is bij leerlingen met een grotere (aangeboren) potentie hebben/denkt men dat er leerlingen zijn met meer potentie die een aparte behandeling moeten krijgen/dat talent een belangrijke factor is in de bevorderbaarheid van excellentie.
Volgens tekst 4 is inzet belangrijker dan potentie/aangeboren talent voor het succes van talentbevordering/kan talentbevordering ook bij mindere talenten leiden tot excellentie.
Beide antwoorden gaan over het bevorderen van talent en geven een duidelijk verschil in visie weer.
Ik stel daarom voor dat u deze antwoordopties ook meeneemt in een aanvulling op het cv.
Vraag 21:
Er wordt gevraagd wat voor rol er wordt toegekend aan de geesteswetenschappen. Ik lees dat niet als een vraag over de omvang van de rol, maar over de aard ervan. Bij ‘bolletje 3’ worden echter geen antwoordopties gegeven die iets zeggen over de aard van de rol die de geesteswetenschappen in tekst 3 krijgen toebedeeld. Ik zou het daarom redelijk vinden als er een antwoordoptie wordt toegevoegd:
- De geesteswetenschappen krijgen pas zin als ze worden samengevoegd met andere studies/als ze opgaan in een brede bachelor/als ze zich actief verbinden met andere wetenschappen.//De rol van de geesteswetenschappen is dat ze binnen andere studies zorgen voor het stellen van de ethische vragen/ bezinning.
Vraag 9
Het antwoordmodel bij vraag 9 heeft onder de collega’s tot de conclusie geleid dat het antwoord wel de heftigheid en de pijn van ‘radicaal snijden’ moet weergeven. Tal van mijns inziens goede antwoorden zouden daarom moeten worden afgekeurd:
‘al jaren worden er verschillende opleidingen geschrapt/rigoureus geschrapt’
Of
‘Er worden zonder beleid opleidingen wegbezuinigd’
Of
‘Al decennia lang heft men universitaire opleidingen op/sluit men opleidingen, zonder te bepalen welke opleidingen er minimaal moeten blijven.’
Hopelijk wilt u ook deze antwoordopties nog meenemen in een aanvulling op het cv.
Vraag 20
Alinea 5 begint met een opsomming: Ingenieurs, heel vreemd, denken zelf ook na. Scheikundigen beginnen zelf bedrijfjes. Wiskundigen starten zelf…
Je kunt de zin over de ingenieurs lezen als het eerste lid van de opsomming, maar ook als de aankondiging ervan. De eerste lezing heeft ertoe geleid dat men afgelopen woensdag besloten heeft dat in vraag 20, anders dan in vraag 17, ‘ingenieurs’ niet goed gerekend mag worden als vervanging van ‘bètawetenschappers’. Hierdoor ontstaat een vreemde inconsistentie in het antwoordmodel, terwijl de tekst een lezing toestaat waarin ‘ingenieurs’ wel een vervanging van ‘bètawetenschappers’ is.
Als ook u vindt dat ‘ingenieurs’ een aanvaardbaar alternatief is bij vraag 20 dan hoop ik dat u ook daarover nog een uitspraak wilt doen in een aangepast cv.
Tot zover mijn verzoeken om aanvullingen op het cv. Ik begrijp dat het CvTE niet alle mogelijke antwoorden kan coveren in een cv, maar in dit geval gaat het ofwel om fundamentele kwesties die bij vele leerlingen spelen, ofwel om onduidelijkheden in de tekst of het antwoordmodel waar veel over te doen is en die tot grote beoordelingsverschillen lijken te gaan leiden.
Met vriendelijke groet,

Yke Schotanus

AnnetteNED
Berichten: 197
Lid geworden op: 12-05-2016 21:46

Bericht door AnnetteNED » 27-05-2018 17:19

Yke Schotanus schreef:
Ten slotte vraag 9
Ten slotte nog dit: het antwoordmodel bij vraag 9 heeft onder de collega’s tot de conclusie geleid dat het antwoord wel de heftigheid en de pijn van ‘radicaal snijden’ moet weergeven. Tal van mijns inziens goede antwoorden zouden daarom moeten worden afgekeurd:
‘al jaren worden er verschillende opleidingen geschrapt/rigoureus geschrapt’
Of
‘Er worden zonder beleid opleidingen wegbezuinigd’
Of
‘Al decennia lang heft men universitaire opleidingen op/sluit men opleidingen, zonder te bepalen welke opleidingen er minimaal moeten blijven.’


Hoi Yke,
Volgens mij kun je deze antwoorden wél goedkeuren. In het LT-verslag staat bij vraag 9 als voorbeeld van een goed antwoord 'er wordt zwaar/al jarenlang bezuinigd op de geesteswetenschappen'. Jouw antwoorden lijken me voldoende alternatieven hiervan.

Maar bij de antwoorden van Yke staan de geesteswetenschappen niet genoemd. Volgens het verslag moeten die wel expliciet genoemd worden.

AnnetteNED
Berichten: 197
Lid geworden op: 12-05-2016 21:46

Bericht door AnnetteNED » 28-05-2018 13:32

Is er al een reactie van het CvtE?

D.G.
Berichten: 137
Lid geworden op: 14-05-2016 11:52

Bericht door D.G. » 28-05-2018 18:23

AnnetteNED schreef:Is er al een reactie van het CvtE?
Al bij vijf vragen aanvulling bij het havo, waar blijft vwo?

Zouden ze niet durven vanwege de proefcorrectie, die dan dus deels als mislukt zou kunnen worden gezien?

Mirjam
Berichten: 37
Lid geworden op: 12-05-2016 21:32

Bericht door Mirjam » 28-05-2018 20:46

D.G. schreef:
AnnetteNED schreef:Is er al een reactie van het CvtE?
Al bij vijf vragen aanvulling bij het havo, waar blijft vwo?

Zouden ze niet durven vanwege de proefcorrectie, die dan dus deels als mislukt zou kunnen worden gezien?
Het geeft wellicht wel aan dat je bij dit examen heel veel tijd nodig hebt om over alles na te denken. :?

Plaats reactie