vraag en antwoord van CvTE vraag 21, 28 en 33

Gebruik bij voorkeur INTERNET EXPLORER of EDGE. In andere browsers loopt het niet altijd lekker. Bekijk of er al een bericht geplaatst is over de examenvraag waarover je iets wilt opmerken of vragen. Als jouw bijdrage aansluit bij het eerdere bericht, plaats het dan als antwoord op dat bericht. Is het echt een ander deelonderwerp, maak dan een nieuw bericht en vermeld het vraagnummer en de kern van je bericht in het onderwerp.
Plaats reactie
Aleid
Berichten: 22
Lid geworden op: 17-05-2016 18:31

vraag en antwoord van CvTE vraag 21, 28 en 33

Bericht door Aleid » 25-05-2018 19:17

Geachte dames/heren van het CvtE,

Graag zou ik een reactie willen krijgen op onderstaande drie vragen.
Vraag 21 vwo bolletje drie over de rol van de geesteswetenschappen zoals deze in tekst 3 wordt genoemd. Er wordt gevraagd naar de rol die wordt toegekend aan de geesteswetenschappen en niet of de rol van de geesteswetenschappen meer of minder is of is overgenomen door wetenschappers uit andere disciplines, zoals het correctievoorschrift beschrijft.
Daarom lijkt het onderstaande antwoord beter dan het antwoord uit het correctievoorschrift.

Antwoord vraag 21
De geesteswetenschappen moeten ten dienste staan van de bètawetenschappen om na te denken wat innovaties en ontwikkelingen betekenen voor de fundamentele vragen over het bestaan.


Vraag 28 vwo Nederlands 2018

Welke twee consequenties zou het besproken onderzoek van Dweck blijkens alinea 3 en 4 moeten hebben voor docenten.
Antwoord:
1. Docenten moeten ervan overtuigd zijn dat IQ ontwikkelbaar is en dat hersenen sterker worden door gerichte inspanning.
2. Docenten moeten deze overtuiging tegenover leerlingen uiten omdat dat leerlingen sterker motiveert dan docenten die denken dat talent bepalend is.

Volgens het antwoordmodel kan ik aan bovenstaand antwoord geen punten toekennen, terwijl de antwoorden toch twee logische consequenties aangeven. In de vraag gaat het om consequenties voor docenten en niet voor consequenties voor docenten ten opzichte van leerlingen. In de leerpsychologie is het veranderen van een mindset ook een handeling.

In alinea 3 staat: ‘Als een docent, al is het onbewust, laat merken dat de capaciteiten van een leerling niet toereikend zijn, dan zal die leerling deze boodschap vertalen in een geringere inspanning.

In alinea 4 staat: ‘Dweck toont in haar onderzoek aan dat docenten die hiervan overtuigd zijn en deze overtuiging ook tegenover leerlingen uiten, deze leerlingen sterker motiveren tot inspanning dan docenten die ervan uitgaan dat talent bepalend is.

In alinea 3 stelt Dweck dat veel docenten denken dat prestaties van leerlingen vooral voortkomen uit de aangeboren intellectuele vermogens. Deze opvatting is meer of minder bewust aanwezig.
De eerste consequentie is dus dat docenten hun ‘mindset’ moeten onderzoeken om te kijken of ze ervan overtuigd zijn dat IQ ontwikkelbaar is. Aangezien in de tekst staat dat veel docenten denken dat prestaties vooral voortkomen uit de aangeboren intellectuele vermogens, zijn er dus veel docenten bij wie dat (de mindset) moet veranderen. Wat houdt die verandering in: dat ze ervan overtuigd moeten zijn dat IQ ontwikkelbaar is.

Vraag 33

In het correctiemodel staat dat duidelijk moet worden dat de titel op meer manieren uitlegbaar is.
Een parafrase is een weergave van de inhoud met andere woorden. Veel leerlingen hebben de vraag dus opgevat als uitleg van de titel op twee verschillende manieren.
Onderstaand antwoord lijkt me dan correct. Graag hoor ik van jullie of ik die twee punten dan mag toekennen.

Antwoord:
1. Wat is slim: Het gaat dan over intelligentie van kinderen, de inhoud van intelligentie.
2. Wat is slim: het gaat dan over de manier waarop docenten en anderen invloed kunnen uitoefenen op de intelligentie van kinderen. Het gaat dan over de manier waarop mensen slimmer kunnen worden.

Aleid
Berichten: 22
Lid geworden op: 17-05-2016 18:31

en het antwoord over de vragen 21, 28 en 33 van het CvTE

Bericht door Aleid » 25-05-2018 19:18

Geachte mevrouw Stienstra,

Dank voor uw bericht.

Wij kunnen voor u niet uw rol als corrector op ons nemen. Wel kunnen wij u hierbij ondersteunen door uitleg te geven over opgaven in het examen en het beoordelingsmodel hierbij.

Bij vraag 28:

Voor de beoordeling van het door u voorgestelde antwoord 1 willen wij u de volgende overweging meegeven:

In het beoordelingsmodel is bewust gekozen voor antwoordmogelijkheden die een gedrag beschrijven als beschrijving van de consequenties.

Voor de beoordeling van antwoord 2 willen wij u meegeven dat we in het beoordelingsmodel de kern van een goed antwoord hebben geformuleerd. Het is voor ons niet mogelijk om alle mogelijke antwoorden op te nemen in het correctievoorschrift. Dat houdt dus in dat synoniemen respectievelijk parafrases van (delen van) het modelantwoord kunnen voorkomen in juiste antwoorden. En bij opgaven waarbij het antwoord uitmeerdere antwoordelementen bestaat, kan de inhoud van een eerder antwoordelement de interpretatie / beoordeling van de juistheid ondersteunen. De juistheid van dergelijke antwoorden van examenkandidaten is ter beoordeling van u (in overleg met uw vakcollega’s en tweede corrector).

Bij vraag 33:

In uw vraag geeft u zelf goed aan hoe deze antwoorden in lijn met het beoordelingsmodel beoordeeld zouden kunnen worden.

Als u nog inhoudelijke vragen heeft over deze melding, dan kunt u reageren op deze e-mail. Nieuwe meldingen over de inhoud en/of afnamecondities van een centraal examen kunt u doen via het contactformulier van het Examenloket.

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.

Met vriendelijke groet,
Annelies Verhagen

..........................................
College voor Toetsen en Examens

metteke
Berichten: 218
Lid geworden op: 14-05-2016 12:59

Bericht door metteke » 25-05-2018 19:57

Kortom, Aleid: je mag het gewoon goed rekenen! :wink:

metteke
Berichten: 218
Lid geworden op: 14-05-2016 12:59

Bericht door metteke » 25-05-2018 20:16

En ze hebben dus niks gezegd over je opmerking bij vraag 21? :roll:

Mirjam
Berichten: 37
Lid geworden op: 12-05-2016 21:32

Bericht door Mirjam » 25-05-2018 20:17

metteke schreef:En ze hebben dus niks gezegd over je opmerking bij vraag 21? :roll:
Wie zwijgt, stemt toe?

Aleid
Berichten: 22
Lid geworden op: 17-05-2016 18:31

Bericht door Aleid » 25-05-2018 20:18

Mirjam schreef:
metteke schreef:En ze hebben dus niks gezegd over je opmerking bij vraag 21? :roll:
Wie zwijgt, stemt toe?
:D

Arian2
Berichten: 39
Lid geworden op: 13-05-2016 10:22

vr.28

Bericht door Arian2 » 26-05-2018 09:42

De antwoorden die Aleid aandraagt, reken ik goed bij mijn leerlingen. In de vraag staat immers niet duidelijk ".....moeten hebben voor het gedrag van docenten? "

Docenten moeten de overtuiging aannemen dat IQ ontwikkelbaar is. 1p.
Docenten moeten ervan overtuigd worden dat IQ ontwikkelaar is. 0p , want te passief.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

consequentie

Bericht door Yke Schotanus » 26-05-2018 14:29

Ik vind het raar dat wij ons laten gezeggen dat een consequentie een handeling moet zijn. Dat staat nergens.

Een consequentie is een (noodzakelijk) gevolg.

Als ik niets invul op mijn examen, is de consequentie dat ik een 1 KRIJG. - Daar hoef ik zelf helemaal niet voor te doen.

De enige uitdrukking die Van Dale hedendaags Nederlands geeft, waar iets van handelen in voorkomt is 'de consequentie TREKKEN', van die uitdrukking is echter geen sprake in dit examen. Die luidt:

De logische gevolgtrekking maken EN daarnaar handelen. - Dat betekent dat handelen alleen ook nooit goed kan zijn.

Plaats reactie